CLASS 5 – wideo do podręcznika.

W tej zakładce zamieszczam treści realizowane podczas zajęć w klasie 5. Podręcznik Steps Plus dla klasy 5, filmiki ze słownictwem podzielone są na unity (rozdziały). Słownictwo pokrywa się prawie w całości z zakresem z podręcznika Steps Forward 2. Zachęcam do nauki języka angielskiego i życzę samych szóstek:).

WIDEO DO ROZDZIAŁU ÓSMEGO: AROUND THE WORLD str. 127 – 128.


WIDEO DO ROZDZIAŁU SIÓDMEGO: PEOPLE str. 127


WIDEO DO ROZDZIAŁU SZÓSTEGO: MY TOWN str. 127


WIDEO DO ROZDZIAŁU PIĄTEGO: NATURE str. 126,127


WIDEO DO ROZDZIAŁU CZWARTEGO: DIGITAL WORLD str. 126
WIDEO DO ROZDZIAŁU TRZECIEGO: MUSIC str. 126


WIDEO DO ROZDZIAŁU DRUGIEGO: MY SCHOOL str. 125 – 126


WIDEO DO ROZDZIAŁU PIERWSZEGO: MY FRIENDS str. 125