CLASS 4 – wideo do podręcznika.

W tej zakładce zamieszczam treści realizowane podczas zajęć w klasie 4. Podrecznik Steps Plus dla klasy 4, filmiki ze słownictwem podzielone są na unity (rozdziały). Zachęcam do nauki języka angielskiego i życzę samych szóstek:).

WIDEO DO ROZDZIAŁU ÓSMEGO : FREE TIME I POZOSTAŁE SŁÓWKA.

(słownictwo):


WIDEO DO ROZDZIAŁU SIÓDMEGO : MY DAY

(słownictwo):


WIDEO DO ROZDZIAŁU SZÓSTEGO : PEOPLE

(słownictwo):


WIDEO DO ROZDZIAŁU PIĄTEGO : ANIMALS

(słownictwo):


WIDEO DO ROZDZIAŁU CZWARTEGO : GET MOVING

(słownictwo):


WIDEO DO ROZDZIAŁU TRZECIEGO : MY HOME

(słownictwo):
WIDEO DO ROZDZIAŁU DRUGIEGO : SCHOOL

(słownictwo):


WIDEO DO ROZDZIAŁU PIERWSZEGO: FAMILY & FRIENDS

(słownictwo):