Edu Resources & Projects up to 2018

PROJECT: MOM.- uczniowie z klasy 5b, 6b oraz grupy projektowe 11 (kl. 3b) i 13 (kl. 4c) prezentują prace na temat swoich mam.

On THE PHONE.- uczniowie klas 5a,5b prezentują swoje umiejętności językowe w krótkiej rozmowie telefonicznej.

KONCERT RODZINNY – uczniowie klas 3b,4a,4b,4c,5a,5b,7a,7b prezentują swoje umiejętności teatralno-wokalne w różnych językach. W filmie pojawił się język polski, angielski, niemiecki, włoski i rosyjski.

Klasa 4 b, c, rozdział 7: Dialog w parach: Have you got any brothers or sisters?

Klasa 3b, gr 11 (projekt): Utrwalamy i rozwijamy nowe słownictwo, program quickdraw, praca z tablicą interaktywną.

Klasa 4, rozdział 6: My town: zaimki dzierżawcze i pytania o wygląd.

Klasa 5 Słownictwo rozdział 6: My town.

Klasa 4 Słownictwo rozdział 6: People.

Klasa 3b: grupa projektowa nr 11: Powtórka z użyciem tablicy interaktywnej.

Klasa 3b: grupa projektowa nr 11: Powtórka z użyciem tablicy interaktywnej.

Klasa 4c: grupa projektowa nr 13: How much is it? Shops.

Klasa 3b: grupa projektowa nr 11: Let’s count to one hundred!

Klasa 5 słownictwo rozdział 5 : Nature.

Klasa 4 słownictwo rozdział 5 : Animals.

Klasa 3 piosenka z rozdziału 3 : The weather song.

Klasa 5 słownictwo rozdział 4 : Digital world.

Klasa 4 słownictwo rozdział 4 : Get moving.

Happy Grandma’s Day! Piosenka dla BABĆ, wideo zarejestrowane podczas lekcji otwartej dn. 18.02.2018, gr. 11 projektowa.

Zabawa I have who has – speaking, grupa projektowa 11.

Happy Grandma’s Day! A present for my Granny, grupa 13 (projekt), kl. 4c.

This is a card for Grandma. Listen and draw, grupa 13 (projekt), kl. 4c.

This is me. Talking about yourself, grupa 13 (projekt), kl. 4c.

Me and my class, grupa 11 (projekt), kl. 3b.

Słownictwo unit 3 dla klas 5 (MUSIC).

Słownictwo unit 3 dla klas 4 (My home).

Słownictwo unit 2 dla klas 4 (School).

Słownictwo unit 2 dla klas 5 (My school).

Polish idiomatic expressions – grupa projektowa nr 12.

All about me – grupa projektowa nr 13.

Słownictwo dla klas czwartych, Unit 1, Family and friends.

Słownictwo dla klas piątych, Unit 1, My friends.

Krótki film przygotowany z okazji European Day of Languages przez kl. 4c do projektu z etwinning.

Dot Day in our school, 14th of September 2017Quiz muzyczny dla odważnych:)Dodaj komentarz