Online tests: BOOKWIDGETS ( kl. 4-8 ).

JEŚLI CHCESZ WYKONAĆ TEST PONOWNIE, KLIKNIJ KOSZ W PRAWYM GÓRNYM ROGU, WYCZYŚĆ ODPOWIEDZI I ZACZNIJ OD NOWA. POWODZENIA!

1.Phrasal verbs: Kliknij tutaj:)

2. Phrasal verbs: Kliknij tutaj:)

3. Past Simple songs – listening: Kliknij tutaj:)

4. Macmillan, Repetytorium Ósmoklasisty, Private life, słownictwo s. 47: Kliknij tutaj:)

5. Macmillan: Test units 5,6 Stopniowanie przymiotników, porównania, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, czasy: Kliknij tutaj:)

6. Past simple, past continuous: Kliknij tutaj:)

7. Macmillan: Shopping, vocabulary, unit 7: Kliknij tutaj:)

8. Ćwiczenia w sluchaniu (piosenka): Kliknij tutaj:)

9. Ćwiczenia w słuchaniu (piosenka): Kliknij tutaj:)

10. Ćwiczenia w słuchaniu (piosenka): Kliknij tutaj:)

11. Fill in the missing prepositions or verbs: Kliknij tutaj:)

12. House & Furniture. Past Simple & Continuous: Kliknij tutaj:)

13. Asking for directions (duet): Kliknij tutaj:)

14. Solve me – emoji nouns (crossword): Kliknij tutaj:)

15. Emoji Food (crossword): Kliknij tutaj:)

16. What animal is it? (emoji crossword): Kliknij tutaj:)

17. Czasownik have got & be: Kliknij tutaj:)

18. There is/are: Kliknij tutaj:)

19. People, klasa 4 (Steps Plus): Kliknij tutaj:)

20. Get moving, klasa 4 (Steps Plus): Kliknij tutaj:)

21. Wstaw it, they, them: Kliknij tutaj:)

22. My home (unit 3, class 4, Steps Plus): Kliknij tutaj:)

23. Home & at home – vocabulary: Kliknij tutaj:)

24. Free time activities (unit 4, class 4 Steps Plus): Kliknij tutaj:)

25. Animals (unit 5 test, class 4, Steps Plus): Kliknij tutaj:)

26. Be going to: reading & writing: Kliknij tutaj:)

27. Jobs – crossword (unit 5: A bright future, Steps dla klasy 7): Kliknij tutaj:)

28. It’s all about me – crossword (unit 1, Steps dla klasy 7): Kliknij tutaj:)

29. Food & cuisine, kitchen equipment (Unit 5, Repetytorium kl 8, Macmillan, s.55): Kliknij tutaj:)

30. Home & furniture: Kliknij tutaj:)

31. Zestaw kart do nauki: Furniture (unit 4, Steps dla klasy 7): Kliknij tutaj:)

32. Zestaw kart do nauki: Food: Kliknij tutaj:)

33. Listening & comprehesion: Room on the broom: Kliknij tutaj:)

34. Room on the Broom – short quiz : Kliknij tutaj:)

35. Test: Food for thought (Unit 3, Steps dla klasy 7): Kliknij tutaj:)

36. Listening: What colours can you hear? (song: Octopus): Kliknij tutaj:)

37. Listening: Where is a spider? (a song): Kliknij tutaj:)

38. Listening: There was an old lady who swallowed a fly: Kliknij tutaj:)